Diplomirani ekolog plan 2017

Cilј studijskog programa je obrazovanje i osposoblјavanje stručnjaka za stručni i naučni rad u oblasti ekologije.

 

Vrsta studija i ishod procesa učenja

 

Osnovne akademske studije prvog stepena ekološkog profila imaju četvorogodišnji studijski program i završavaju se sa sakuplјenih najmanje 242 ESPB

 

Po završetku studija ekologije formiraju se stručnjaci sposobni da rade u laboratorijama koje su usmerene na istraživanja na polјu ekologije i zaštite životne sredine; u institucijama koje se bave problemima zaštite prirode i očuvanja biološke raznovrsnosti.

 

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

 

Lice koje završi osnovne akademske studije stiče akademski naziv Diplomirani ekolog prvog stepena akademskih studija.

 

Uslovi za upis na studijski program

Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju. Uslov za upis je položeni prijemni ispit iz Biologije. Redosled kandidata u konačnoj rang listi utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.