Diplomirani biolog plan 2017

Naziv i cilјevi studijskog programa

 

STUDIJSKI PROGRAM:  DIPLOMIRANI biolog

 

Cilј studijskog programa je obrazovanje i osposoblјavanje studenata za stručni i naučno-istraživački rad u oblasti biologije.

 

Vrsta studija i ishod procesa učenja

 

Osnovne akademske studije prvog stepena biološkog profila imaju četvorogodišnje studijske programe i završavaju se sa sakuplјenih najmanje 242 ESPB.

 

Po završetku osnovnih akademskih studija biologije formiraju se stručnjaci da rade u primarno biološkim laboratorijama različitih industrijskih grana, kao i u naučno-istraživačkim laboratorijama.

 

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

 

Lice koje završi osnovne akademske studije stiče akademski naziv Diplomirani biolog prvog stepena akademskih studija.

Detalјnija odrednica zvanja koja definiše odabrani modul (Opšta biologija, Molekularna biologija, Mikrobiologija) nalazi se u Dodatku diplome.

 

Uslovi za upis na studijski program

Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju. Uslov za upis je položeni prijemni ispit iz Biologije. Redosled kandidata u konačnoj rang listi utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.