Departman za biologiju i ekologiju je deo obrazovno-naučne institucije (PMF), čija je osnovna delatnost obrazovanje kadrova biološkog profila (istraživački orijentisanih kadrova, kao i profesora za srednje i osnovne škole) i profila ekologije.


S obzirom da je u velikom broju oblasti naučno-istraživačkog rada i prakse biologija osnovna ili komplementarna naučna oblast, od značaja je i obrazovanje kadrova biološkog profila sa određenim usmerenjem, koji će u naučnoistraživačkim i razvojnim laboratorijama pojedinih institucija, zajedno sa osnovnim profilom stručnjaka, činiti jedinstvenu tehnološku celinu.


U realizaciji naučnog i nastavnog rada u Departmanu za biologiju i ekologiju učestvuje 126 zaposlenih profesora, saradnika i tehničkog osoblja, što u odnosu na broj studenata predstavlja odnos kao kod razvijenih evropskih univerziteta.

Prečice


 • novosadski maraton

  Poštovane koleginice i kolege,

  Departman za biologiju i ekologiju je ove godine na manifestaciji Novosadski maraton učestvovao sa jednom štafetom od četiri trkača. Zajedno sa kolegama sa Departmana za matematiku i informatiku (sa tri štafete) bili su jedini predstavnici Univerziteta na ovoj manifestaciji. Koleginicama Ivi Uzelac, Mariji Medar i Lei Levaja, kao i kolegi Željku Popoviću čestitamo uspešno učestvovanje na maratonu i zahvaljujemo se na promociji Derpartmana. 

   

  Fotografije sa maratona možete videti na LINK

 • VESTI

 • Kontakt

  >>
 • Imenik

  Dinamički imenik sa spiskom svih zaposlenih na Departmanu za biologiju i ekologiju moguće je pretraživati po katedri, laboratoriji ili radnom mestu.

  <<>>
 • Sekretarijat

  PROF. DR GORAN ANAČKOV                                        MIRJANA BIRČANIN-stručni saradnik

  direktor departmana                                                           021/485-2659

  021/485-2659                                                                      021/458-988

  021458-988                                                                         mirjana.bircanin@dbe.uns.ac.rs

  direktor@dbe.uns.ac.rs                    

   

  ALEKSANDAR JANOŠEV-sekretar departmana         DEJAN ĆAĆIĆ-stručni saradnik

  021/485-2695                                                                     021/485-2695

  biologija@dbe.uns.ac.rs                                                   dejan.cacic@dbe.uns.ac.rs

  <<

Laboratorija za biohemiju i molekularnu biologiju

Grupa se bavi istraživanjima biohemijskih i molekularnih mehanizmaotpornosti insekata na niske temperature. Insekti, kukuruzni plamenac Ostrinia nubilalis i Arktička kolembola Onychiurus arcticus sumodel organizmi u istraživanjima ove grupe. O. nubilalis je vrsta moljca čija larva pred zimu ulazi u stanje dijapauze tokom koje razvija otpornost na zamrzavanje telesnih tečnosti. Sa druge... (pročitaj više)

 

 

U 90-toj godini preminula je dr Katarina Borojević, redovni profesor genetike u penziji (http://www.borojevic.net/).

bojan.curcic: 2018-10-19 20:38:28

KONKURS STUDENTSKOG PARLAMENTA ZIMOVANJE ZA NAJBOLJE STUDENTE PMF-a

bojan.curcic: 2018-10-18 09:18:23

4. OKTOBAR, SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTINJA

bojan.curcic: 2018-10-04 09:17:02

SEMINAR O INVAZIVNIM VRSTAMA SRBIJE

bojan.curcic: 2018-10-02 09:04:25

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U NOVOM SADU OBAVEŠTAVA DA ĆE SE ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE DALIBORKE STANKOVIĆ, POD NAZIVOM „Rasprostranjenost Haemosporidia u populacijama migratornih i sedentarnih vrsta ptica pevačica (Passeriformes) u Srbiji,, ODRŽATI U ČETVTAK 27.09.2018. U 15.00H - U AMFITEATRU 1 NA DEPARTMANU ZA BIOLOGIJU I EKOLOGIJU PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU, TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 2.

bojan.curcic: 2018-09-27 08:57:14

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U NOVOM SADU OBAVEŠTAVA DA ĆE SE ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE DUNJE KARANOVIĆ, POD NAZIVOM „Uporedni pregled morfo-anatomskih karakteristika bilјnih organa i analiza etarskih ulјa sa njihovom primenom u taksonomiji odabranih rodovatribusa Inuleae Cass. (Compositae),, ODRŽATI U ČETVTAK 27.09.2018. U 13.00H - U AMFITEATRU 1 NA DEPARTMANU ZA BIOLOGIJU I EKOLOGIJU PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU, TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 2.

bojan.curcic: 2018-09-27 08:54:45

Gostovanja naših profesora na nacionalnoj televiziji -prezentacija medjunarodnog projekta "FlyHigh"

bojan.curcic: 2018-07-17 13:04:06

OTVOREN FILMSKI KONKURS ZA GREEN FEST 2018

bojan.curcic: 2018-07-11 10:12:05