Departman za biologiju i ekologiju je deo obrazovno-naučne institucije (PMF), čija je osnovna delatnost obrazovanje kadrova biološkog profila (istraživački orijentisanih kadrova, kao i profesora za srednje i osnovne škole) i profila ekologije.


S obzirom da je u velikom broju oblasti naučno-istraživačkog rada i prakse biologija osnovna ili komplementarna naučna oblast, od značaja je i obrazovanje kadrova biološkog profila sa određenim usmerenjem, koji će u naučnoistraživačkim i razvojnim laboratorijama pojedinih institucija, zajedno sa osnovnim profilom stručnjaka, činiti jedinstvenu tehnološku celinu.


U realizaciji naučnog i nastavnog rada u Departmanu za biologiju i ekologiju učestvuje 126 zaposlenih profesora, saradnika i tehničkog osoblja, što u odnosu na broj studenata predstavlja odnos kao kod razvijenih evropskih univerziteta.

Prečice


 • Kontakt

  >>
 • Imenik

  Dinamički imenik sa spiskom svih zaposlenih na Departmanu za biologiju i ekologiju moguće je pretraživati po katedri, laboratoriji ili radnom mestu.

  <<>>
 • Sekretarijat

  PROF. DR GORAN ANAČKOV                                        MIRJANA BIRČANIN-stručni saradnik

  direktor departmana                                                           021/485-2659

  021/485-2659                                                                      021/458-988

  021458-988                                                                         mirjana.bircanin@dbe.uns.ac.rs

  direktor@dbe.uns.ac.rs                    

   

  ALEKSANDAR JANOŠEV-sekretar departmana         DEJAN ĆAĆIĆ-stručni saradnik

  021/485-2695                                                                     021/485-2695

  biologija@dbe.uns.ac.rs                                                   dejan.cacic@dbe.uns.ac.rs

  <<

Laboratorija za ekologiju životinja

Istraživačka grupa za ekologiju životinja se bavi ihtiološkim istraživanjima, istraživanjima ishrane i faune endoparazita vodozemaca, ptica i sisara. Posebna ekspertiza se pruža u oblasti biološkog monitoringa kvaliteta akvatičnih i terestričnih ekosistema.

 

 

Приступно предавање кандидата др Дуње Карановић са темом „Проводна ткива – порекло, грађа и функција“ одржаће се 9. маја 2019. године, са почетком у 12.00 часова, у Амфитеатру 3 Департмана за биологију и екологију.

bojan.curcic: 2019-05-09 08:35:10

Јавна одбрана докторске дисертације кандидат Драгана Шњегота, браниће докторску дисертацију под називом: ,,Генетичка структура и филогеографски положај популације вука (Canis lupus L. 1758) Босне и Херцеговине “ у уторак, 7. маја 2019. године у 10 часова у Амфитетару 1, Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.

bojan.curcic: 2019-05-06 09:51:51

U utorak, 23.04. 2019. od 19:00 u Amfiteatru 1 Departmana gostujući predavač Jasper Humphreys sa King's College London-Marjan Centre for War & Non Human Sphere, održaće predavanje “War and the Environment”

bojan.curcic: 2019-04-18 08:24:48     izmena: 2019-04-19 12:52:19

CIKLUS NAUČNO-POPULARNIH PREDAVANJA “OČI U OČI SA NAUKOM” KOJI ORGANIZUJE PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U NOVOM SADU U KULTURNOJ STANICI SVILARA (Đorđa Rajkovića 6b) UTORAK, 2. APRIL OD 19.00 ČASOVA Predavanje “BOTANIČAR U LABORATORIJI OD 25.713m/2” profesor dr GORAN ANAČKOV

bojan.curcic: 2019-03-28 11:20:24

НИДСБЕ „Јосиф Панчић“ Вас позива на филмско вече: „Cities: The New Wild ep. 2“ Амфитеатар 1, ДБЕ Среда, 27.3.2019. у 20 часова

bojan.curcic: 2019-03-26 09:13:25

НИДСБЕ „Јосиф Панчић“ Вас позива на предавање: Морфолошка диференцијација и паразитска фауна рода Podarcis (Lacertidae, Squamata) алотопских и синтопских популација на територији Србије Предавачи: Горана Данон, Марко Анђелковић, Александар Урошевић Амфитеатар 1, ДBE Среда, 20.3.2019. у 20 часова

bojan.curcic: 2019-03-19 08:26:34

U sklopu projekta grupe asistenata sa Medicinskog fakulteta održaće se predavanje po svim fakultetima o Zdravstvenoj zaštiti studenata, naime predavanje na našem fakultetu će biti održano 18.03.2019 godine u 18h u amfitetru A1 na Departmanu za fiziku i Departmanu za matematiku i informatiku. Želimo da napomenemo da je izuzetno važno da se što veći broj studenata odazove našem pozivu na ovo predavanje koje je od izuzetnog značaja za njihovo zdravlje. Studentski parlament

bojan.curcic: 2019-03-18 08:30:48

НИДСБЕ „Јосиф Панчић“ Вас позива на предавање: Биоенергетске плантације врба Предавач: Боривој Крстић Амфитеатар 1, ДБЕ Среда 6.03. у 20 часова

bojan.curcic: 2019-03-04 11:56:41